Albümler
Diptesin (Aslında)
27 Eylül 2019
Dön Deme
10 Mayıs 2019
Ayağa Kalk
20 Ocak 2017
Merlyn 2019